Fiets: 26 tot 28 inch

 

Ontwikkeling

Je kind is 12 tot 14 jaar, zit in de onderbouw van de middelbare school en ontwikkelt zich tot een echte puber. In de puberteit vinden allerlei veranderingen plaats; lichamelijk, emotioneel en sociaal. In deze fase gaan veel jongeren zich afzetten tegen hun ouders en wordt de invloed van vrienden groter. Toch kun je ook in deze fase als ouder invloed uitoefenen op je kind en blijft het belangrijk om grenzen te stellen. Zolang je dat maar in goed overleg met je kind doet. Maak daarom samen afspraken over gedrag in het verkeer.

 

Beheersing

Op deze leeftijd heeft je kind zijn fiets volledig onder controle. Maar omdat de hormonen door z’n lichaam gieren, geldt dit niet altijd voor zijn gedrag. In het verkeer kan hij stoer gaan doen of meedoen met de groep. Maak afspraken met je kind en houdt hem hier ook aan. Denk hierbij aan het gebruik van de mobiele telefoon, het luisteren naar muziek en het fietsen in groepen. Tenslotte blijft het -ook op deze leeftijd- belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft.

 

Verkeersdeelname

  • Op deze leeftijd zijn jongeren voortdurend met elkaar in contact via hun mobiele telefoon. Ook op de fiets. Het gebruik van een smartphone op de fiets zorgt voor veel afleiding en vergroot de kans op verkeersongevallen (‘appongelukken’). Bespreek deze risico’s met je kind en geef duidelijk aan waarom je vindt dat hij zijn mobiele telefoon niet moet gebruiken op de fiets.
  • Een andere afleiding in het verkeer is muziek. Bespreek met je kind dat het veiliger is om op de fiets geen muziek op te hebben. Mocht je kind het daar helemaal niet mee eens zijn, spreek dan af dat hij maar één oordopje in doet (en dan het liefst alleen de rechter).
  • In de puberteit neemt de invloed van vrienden toe en wordt het steeds belangrijker om bij een groep te horen. In gezelschap van leeftijdsgenoten zijn jongeren daardoor eerder geneigd om zich risicovol te gedragen dan wanneer ze alleen zijn. Bijvoorbeeld: met meer dan twee naast elkaar fietsen en door rood rijden. Wijs je kind op zijn eigen verantwoordelijkheid en op de gevaren van zijn gedrag. Als je merkt dat je kind erg gevoelig is voor de mening van zijn vrienden, is het belangrijk dat hij leert voor zijn eigen mening op te komen en dat hij weerbaarder wordt. Bekijk de tips om je kind weerbaarder te maken.

Fietsonderhoud

Een goed passende en functionerende fiets verhoogt de veiligheid en het fietsplezier. Ook daarmee kun je samen met je kind aan de slag!