Wie zijn de Fietsmeesters?

En waarom doen wij wat we doen

 

De fiets is van ons allemaal en neemt in het dagelijks leven een prominente plek in. Wij, de Fietsmeesters, vinden het daarom belangrijk dat iedereen ervaart hoe de fiets je veel en ver brengt. Van nieuwe vaardigheden tot meer bewegingsvrijheid en van een grotere sociale wereld tot meer inzicht in je eigen fietsgedrag (én dat van een ander). De Fietsmeesters zijn onderdeel van SportUtrecht, de stedelijke organisatie voor sporten en bewegen in de buurt. Onze programma’s maken onderdeel uit van en worden gefinancierd vanuit het actieplan Utrecht fietst! van de gemeente.

Wij delen onze fietskennis en -kunde op scholen, van voorscholen en kinderdagverblijven tot en met het voortgezet onderwijs. Op deze manier willen we de fiets en alles wat erbij komt kijken een rode draad geven in het schoolleven van de jeugd.

Naast de jeugd zijn we ook actief voor wijkbewoners en andere fietsvrienden. We zetten ons in voor volwassenen voor die niet met de fiets zijn opgegroeid zodat ook zij de toegevoegde waarde van het kunnen fietsen ervaren. We organiseren fietstochten voor mede Utrechters die zelf moeilijk kunnen bewegen. En daarnaast praten we vaak met andere fietsvrienden, organisaties, bedrijven en enthousiast fietsers voor wie de fiets ook van grote is: want kennis delen staat hoog in ons vaandel.

Onze manier van werken is gebaseerd op onze ruime praktijkervaring en onze zorgvuldig gekozen methodieken op het gebied van fietsstimulering, verkeerseducatie, verkeersveiligheid én fietsplezier. We steken dan ook veel tijd en energie in de ontwikkeling van onze producten en hechten veel waarde aan de contactmomenten met onze doelgroepen. Hierdoor zijn we goed in staat om te blijven verbeteren en dragen we ons steentje bij aan veiliger en fijner fietsen. Want uiteindelijk is de fiets gewoon van ons allemaal!

Goedopweg
De Fietsmeesters maakt onderdeel uit van Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, de U15 (netwerk van werkgevers in de regio) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen aan een betere bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland.

Het team

 

Ons team bestaat uit een aantal vaste krachten en daarnaast een poule met vrijwilligers en oproepkrachten. Vanuit SportUtrecht zijn Laurens (projectleider) en Nander (projectmedewerker) degenen die de verschillende programmaonderdelen aansturen en coördineren. De praktische uitvoering is grotendeels in handen van de overige krachten.

Al onze vrijwillige Fietsmeesters zijn in het bezit van een VOG. Daarnaast hebben de vrijwilligers die actief zijn op scholen ook de training Vreedzaam met succes afgerond. Fietsdocenten gaan pas aan de slag als zij de voorbereidende cursus hebben gevolgd. Zo garanderen wij kwaliteit aan iedereen met wie wij samenwerken.

De Fietsmeesters

Man on Bicycle Icon on White Background. Vector Illustration

Laurens Hitman

Projectleider

06-41 19 93 09
laurens.hitman@sportutrecht.nl

Nander-Zuidema

Nander Zuidema

Projectmedewerker jeugd & volwassenen

06-34 11 65 96
nander.zuidema@sportutrecht.nl

MennoBerg

Menno Berg

Projectmedewerker vluchtelingen & LLFF

06-10 02 49 73
menno.berg@sportutrecht.nl