Geraadpleegde bronnen

 

Bij de samenstelling van de teksten over fietsopvoeding zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

 

 

Daarnaast zijn de teksten ter review voorgelegd aan:

 

  • Marco te Brömmelstroet, Universiteit van Amsterdam (‘De Fietsprofessor’)
  • Gerard Tertoolen, De Verkeerspsycholoog